C Z E R W I E C

zakończenie roku przedszkolnego

MIEDNIEWICE

O Pani ufność nasza
W modlitwy Twej obronie
Chroń nas, chroń nas
Królowo Pokoju.
 
Chce przestąpić Jego próg
Z dziękczynieniem w sercu mym
I w przedsionki Pana wejść wielbiąc Go
Bo kolejny nadszedł dzień, który daje mi Bóg
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą
                Pan radością mą   2X
                Chcę śpiewać Mu bo Pan radością moją jest
                Pan radością ma,  2X
                Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
 
Przepraszam cię Boże skrzywdzony w człowieku
Przepraszam dziś wszystkich z was
Żałuję za wszystko to moja wina jest.
 
 
Boże jesteś jak słońce
promieniem jest Twój Syn
A Duch św. ciepłem i światłem
Więc w Trójcy wielbimy Go
 
Ta piosenka chwali Cię
jak lecący do słońca ptak
I zaprasza cały świat, by śpiewał, by śpiewał
Ci Boże nasz.
 
Popatrz tak niewiele mam, puste ręce
Popatrz tak niewiele mam, małe serce
Wszystkie chwile, wszystkie dni
Tobie Panie daję dziś
i moje ręce i moje serce
Tobie Panie daję dziś
 
Idzie mój Pan, idzie mój Pan
już blisko Jest przy drzwiach.
Idzie mój Pan, idzie mój Pan
już blisko Jest przy drzwiach.
 
To Jezus, idzie, już słyszę Jego głos,
to Jezus, to idzie mój Pan.
Idzie mój Pan, idzie mój Pan
już blisko Jest przy drzwiach
 
Dotknął mnie dziś Pan
I radość ogromną w sercu mam (Alleluja)
Z tej radości chce
Śpiewać i klaskać w dłonie swe
Więc wszyscy razem chwalmy Go
Za to, że trzyma nas ręką swą
 
Bóg potrzebuje ciebie,
dużo bardziej potrzebuje ciebie. /x2 
 
   Potrzebuje ciebie dużo bardziej niż  nieba,
   Potrzebuje ciebie dużo bardziej   niż ziemi.
   Potrzebuje ciebie dużo bardziej  niż morza,  
   Potrzebuje ciebie.  
 
  Ja potrzebuję Boga..
  Ja potrzebuję ciebie…
 
 
Miłość Twa tak cudowna jest,
Miłość Twa tak cudowna jest.
Miłość Twa tak cudowna jest,
Cudowna  jest!
Wyższa, niż szczyty najwyższych gór,
głębsza, niż dno najgłębszych mórz,
szersza, niż świat dokoła nas,
Cudowna jest!
 
Ref. Halo, Panie Boże to ja, znasz mnie przecież od zawsze
Halo, ja dziecina Twa, wiesz, gdy się śmieję, gdy płaczę.
Wierzę, że Ty słyszysz mnie, więc pogadać chcę.
 
Twoja linia nie jest nigdy zajęta,
czy w tygodniu, czy w niedziele czy święta,
Wystarczy tylko poświęcić Ci czas,
abyś mógł wysłuchać nas.
 
I nie zawsze możesz być ze mnie dumny
 
mam wad wiele i charakter mam trudny.
Na szczęście wielka jest miłość Twa
i rozmowa nasza trwa
 
Chcę powiedzieć TAK – o Maryjo
Jak mówiłaś TY – o Maryjo
Jak zrobiłaś TY – o Maryjo
O święta Maryjo
 
Bóg jest tu, Bóg jest tam
Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go mam
Światłem jest w ciemną noc
I w modlitwie mej słyszę Jego głos
Bóg jest tu, dobry jest w każdy czas
 
Bóg kocha mnie
Takiego jakim jestem
Raduje się każdym moim gestem
Alleluja Boża radość mnie rozpiera.
 
Wielbić imię Pana dziś chcę  X3
Imię Pana jest twierdzą
Warowna Twierdzą
Skałą zbawienia
Schronieniem mym    2x

######################

M A J
P I K N I K    R O D I N N Y

PAN JEST PASTERZEM MOIM
Pan jest Pasterzem moim
Niczego mi nie braknie

Na niwach zielonych pasie mnie
Nad wody spokojne prowadzi mnie 2X

Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
Panie dziś raduję się
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić

Z nieba zstąpiłeś i chcesz
prowadzić mnie
Na krzyżu zmarłeś,
by mój zapłacić dług

Z grobu wstałeś i dziś
nieba Królem jesteś Ty
Chcę wywyższać Imię Twe

WIELBIĆ IMIĘ PANA DZIŚ CHCĘ
Wielbić imię Pana dziś chcę
Wielbić imię Pana dziś chcę
to mój Bóg

Ref. Imię Pana jest Twierdzą warowną Twierdzą
skałą schronienia zbawieniem mym

Chwała Panu i cześć,
od wszystkich wiernych Mu sług
Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu
I cześć oddajmy Mu
Panie błogosław nam, gdy trwamy tam gdzie Twój dom
Ty co stworzyłeś i niebo i ziemię
Ty Panie błogosław nam.

OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ
Całe życie me
Cały jestem Twój
Aż na wieki
Oto moje serce przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest

Niech świat cały dzisiaj
pokłon oddaje Maryi
niech wkoło rozbrzmiewa, miłości pieśń, chwały pieśń
la, la, la
uśmiechem cię wita, budzące się wkoło życie
śpiewają ci ptaki, drzewa i kwiaty i ja
la, la, la

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI
Boże jesteś jak słońce, promieniem jest Twój Syn,
A Duch Święty ciepłem i światłem, więc w Trójcy chwalimy Cię.
Ta piosenka chwali Cię, jak lecący do słońca ptak,
I zaprasza cały świat, by śpiewał, by śpiewał Ci, Boże nasz…

CZY WIERZYSZ
Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał Cię – Wierzę i kocham Go,
Że wszystko, co dobrze od Niego jest – Wierzę i kocham Go,
Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał – Wierzę i kocham Go,
To tak jakby serce swoje nam dał – Wierzę i kocham Go,
Czy wierzysz, że Jezus tez dzieckiem był – Wierzę i kocham Go,
I po to, by kochać jedynie żył – Wierzę i kocham Go,
Czy wierzysz, że Jezus tez Matkę miał – Wierzę i kocham Go,
I że pod krzyżem dla nas ją dał – Wierzę i kocham Go

Mama czuwa Mama wie
Czego każde dziecko chce
Mama kocha Mama wie najlepiej
Czego mi brakuje
Czego potrzebuje
Mama kocha Mama wie najlepiej

Nie potrzebne Mamie
Brylanty, złoto i korona
Ona piękna jest bez tego
I Błogosławiona

Można Ciebie namalować
Można o Tobie śpiewać
Bo Ty jesteś najpiękniejsza
Bo Ty jesteś Królowa Nieba

Nie boję się gdy ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2

Dziękuję Ci Tato za wszystko co robisz
że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz
Dziękuję Ci Tato i wiem to na pewno
przez cały dzień czuwasz nade mną
Nie boję się… /x2

Czasem się martwię czegoś nie umiem
Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz
Śmieję się głośno kiedy żartujesz
bardzo Cię kocham i potrzebuję
Nie boję się… /x2

Sanki są w zimie, rower jest w lato
Mama to nie jest to samo co Tato

(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)

K W I E C I E Ń

NIEDZIELA PALMOWA

Jesteś Królem
Jesteś Królem,
Jesteś Królem,
Królem jest Bóg. x2

Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana
wielbiąc Go. x

Dzięki Ci…
Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu,
że swego syna posłał z niebios Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzech
i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

Ref. Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż, który Jezus
cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie.

Krzyż nadzieją moją jest
Krzyż nadzieja moją jest
Krzyż nadaje życiu sens
Krzyż miłością, krzyż wiernością krzyż zbawieniem jest 2X

Uwielbiam imię Twoje Panie
Uwielbiam imię Twoje Panie
Wywyższam Cię i daję Ci hołd
W przedsionku chwały Twej staję
Z radością śpiewam Ci pieśń.

O Panie Jezu chcę wyznać że
Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił
Dajesz mi siebie bym na wieki żył.

Rysuję krzyż
1. Rysuję krzyż kropelką krwi
Z jedną dużą łzą
za krzyżem drzwi
Do nieba drzwi
Dla mnie otwarte są.

Ref. Za ten krzyż i Twoje łzy
za serdeczne krople krwi
Jezu dziękuję Ci
za otwarte nieba drzwi
dróżką, którą szedłeś Ty
Jezu dziękuję Ci.

2. Ten ciężki krzyż, o Jezu mój
pomogę dźwigać Ci
żeby ten pot i ciężki znój
czegoś uczyły dziś.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

M a r z e c 

Rysuję krzyż
1. Rysuję krzyż kropelką krwi
Z jedną dużą łzą
za krzyżem drzwi
Do nieba drzwi
Dla mnie otwarte są.

Ref. Za ten krzyż i Twoje łzy
za serdeczne krople krwi
Jezu dziękuję Ci
za otwarte nieba drzwi
dróżką, którą szedłeś Ty
Jezu dziękuję Ci.

2. Ten ciężki krzyż, o Jezu mój
pomogę dźwigać Ci
żeby ten pot i ciężki znój
czegoś uczyły dziś.

Tak mnie skrusz
tak mnie złam tak mnie wypal Jezu
byś został tylko Ty 2x
jedynie Ty

Krzyż nadzieja moją jest
Krzyż nadaje życiu sens
Krzyż miłością, krzyż wiernością krzyż zbawieniem jest 2X

Idzie mój Pan 2x
On teraz biegnie by spotkać mnie
mija góry, łąki i lasy by w komunii stał się cud
On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód
Idzie mój Pan…

Na drodze Cię Jezu spotykam
i krzyża ciężkiego dotykam.
Więc pójdę za Tobą cichutko,
ulżyć choć trochę twym smutkom.

1.Stoisz tak cicho, a ludzie krzyczą, (2x)
bolą złe słowa Cię wciąż od nowa. (2x)

2. Ciężki od grzechu całego świata,
wziąłeś w ramiona krzyż tak jak brata.

3. Tyle tu ludzi Ty krzyż sam niesiesz,
A gdy upadniesz Nikt nie podniesie.

4. Jak cień jest wierna i zawsze blisko.
Matka da dziecku Więcej niż wszystko.

Bóg tak umiłował świat
Że Syna swego jednorodzonego dał
Aby każdy kto w Niego wierzy
Nie zginął ale życie wieczne miał
Ooo, Jezus, Jezus, Jezus /2x

Jezus jest tu 2x
o wznieśmy ręce wielbiąc Jego imię
Jezus jest tu

Pan jest wśród nas…
Bóg kocha nas…
śpiewajmy Mu…
Dziękujmy Mu…

On zmazał brud mych win
I grzechu pęta me zdjął
W Swojej Krwi Zbawienie mi dał
Wypełnił pustkę mą
I wskazał cel duszy mej
W Jego Krwi zbawienie już mam

Ref. W Jego Krwi jest Zbawienie
W Jego Krwi pewność mam
W Jego Krwi odkupienie
Życie wieczne, z Bogiem dział

##################################

L U T Y

W ciele Chrystusa
W ciele Chrystusa tworzymy jedno
chociaż tak wielu nas jest.
W ciele Chrystusa tworzymy jedno
chociaż tak wielu nas jest.
Jeden Duch Jedna wiara
jeden Bóg i Ojciec nasz

Wspaniały dawco miłości,
Wspaniały dawco miłości,
składamy na Twoim Stole
wszystko, co mamy,
wszystko, co mamy,
choć i tak
to od wieków jest Twoje.

PAN JEST PASTERZEM MOIM

Pan jest Pasterzem moim
Niczego mi nie braknie
Na niwach zielonych pasie mnie
Nad wody spokojne prowadzi mnie 2X

Bóg tak umiłował świat
Że Syna swego jednorodzonego dał
Aby każdy kto w Niego wierzy
Nie zginął ale życie wieczne miał
Ooo, Jezus, Jezus, Jezus /2x

Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
Panie dziś raduję się
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić

Z nieba zstąpiłeś i chcesz
prowadzić mnie
Na krzyżu zmarłeś,
by mój zapłacić dług

Z grobu wstałeś i dziś
nieba Królem jesteś Ty
Chcę wywyższać Imię Twe

WIELBIĆ IMIĘ PANA DZIŚ CHCĘ
Wielbić imię Pana dziś chcę
Wielbić imię Pana dziś chcę
to mój Bóg

Ref. Imię Pana jest Twierdzą warowną Twierdzą
skałą schronienia zbawieniem mym

Chwała Panu i cześć, od wszystkich wiernych Mu sług
Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu
I cześć oddajmy Mu
Panie błogosław nam, gdy trwamy tam gdzie Twój dom
Ty co stworzyłeś i niebo i ziemię
Ty Panie błogosław nam.

&&&&&&&&&&&&&&&&

S T Y C Z E Ń

przedszkolny odpust

NASZA MATKO BOLESŁAWO

1. W Tobie Matko zawsze znajdę przyjaciela
Ty pocieszysz i wysłuchasz zawsze mnie
Droga Matko Bolesławo swoją łaską obdarz nas
My dziękować Ci będziemy wszyscy wraz

Ref: Bądź blisko mnie, opiekuj się
Już na zawsze dzieckiem będę Twym /2X

2. Jak światełko jasne dajesz nam promienie
I rozświetlasz nasze życie światłem Twym
Droga Matko Bolesławo prowadź mnie najlepszą z dróg
Tam gdzie czeka na nas dobry Ojciec Bóg

OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ

Całe życie me
Cały jestem Twój
Aż na wieki
Oto moje serce przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest

IDZIE MÓJ PAN

Idzie mój Pan, idzie mój Pan
już blisko Jest przy drzwiach.
Idzie mój Pan, idzie mój Pan
już blisko Jest przy drzwiach.

To Jezus, idzie, już słyszę Jego głos,
to Jezus, to idzie mój Pan.
Idzie mój Pan, idzie mój Pan
już blisko Jest przy drzwiach

PANIE JA JESTEM DZIECKIEM TWYM

Na wieczność całą
I tak już chcę pozostać nim
Na zawsze
Choć ciało me maleńkie jest
Ale do czasu
O czym Ty przecież wiesz

OTO JEST DZIEŃ

Oto jest dzień, (x2)
Który dał nam Pan. (x2)
Weselmy się (x2)
I radujmy się w nim. (x2)
Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan!

BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT

Bóg tak umiłował świat
Że Syna swego jednorodzonego dał
Aby każdy kto w Niego wierzy
Nie zginął ale życie wieczne miał
Ooo, Jezus, Jezus, Jezus /2x

PRZEDSZKOLNA PIOSENKA O BOLESŁAWIE

1. Dzisiaj rano kiedy wstałem
znów o Tobie pomyślałem.
Jesteś ze mną tak jak mama,
Bolesławo ukochana.
Gdy bawimy się klockami,
Wiem, ze czuwasz wciąż nad nami.
Dbasz o zdrowie tak jak Mama,

Bolesławo ukochana:
Ref.: Kiedy smutno mi i źle
Zawsze Ty pocieszasz mnie.
Z Tobą czuję się bezpiecznie,
Kolorowo i bajecznie.

2. Mamy małe swe słabości,
uwielbiamy jeść słodkości.
Czasem nie słuchamy mamy,
Ale bardzo się staramy.
Nie chcę w życiu żadnej sławy
Bo to nie są ważne prawy,
Czy być słynnym dyrygentem
Chyba lepiej zostać świętym.

3. Oddajemy Ci w podzięce,
małe serduszka dziecięce.
Lalki, misie oraz wstążki,
I najlepsze nasze książki.
Abyś nasze myśli znał
A swe do nas wysyłała.
Wszystkim swoim przedszkolakom,
I maluchom i starszakom

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Grudzień

ADWENT

Adwent to czekanie x3
Aż przyjdzie Pan Jezus

Adwent to modlitwa x3

Adwent to pomaganie x3

Świat na ciebie czeka

Świat na Ciebie czeka Panie
Jak na sen zmęczony dzień
Tak jak miłość na spotkanie
Jak na deszcze kwiatów cień

ŚWIĘTY, NADCHODZI ŚWIETY  

1.Nad Jordanem, w 
cieniu rozłożystych drzew,
tam, gdzie rzeka wolno toczy wody swe,
prorok dzieje przepowiadał,
lud wybrany Boży jest. /x2

Ref. Święty, nadchodzi Święty,
prostujcie ścieżki, pagórki równajcie.
Święty, nadchodzi Święty,
pokutę czyńcie, na twarze padajcie.

2.Gdy nad młodym cieślą uniósł swoją dłoń,
Pan Zastępów głosem swym przemówił doń,
poznał prorok, że dziś właśnie, życie jego spełnia się. /x2

12 Swiety nadchodzi Swiety

MARANA THA

Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki!

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,
jak dobry chleb na głodnego dłoń.

2. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam,
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.

3. Gdy miłość swą okażemy w krąg,
przychodzisz już dziś na ziemię swą.

Najpiękniejsza z kobiet, bo ma miłość w sobie

uczy nas miłować, życie w Bogu schować.
Najłaskawsza Pani modli się za nami
Byśmy wypełnili to co mówi Pan

   Kochana Maryjo, prześliczna lilio
  Naucz nas wypełniać to co mówi Pan
 Tyś to wypełniła, mocno w Bogu żyła
  I my dzieci Twoje chcemy tak jak ty
            

Chcę powiedzieć TAK

Chcę powiedzieć Tak – o Maryjo
Jak mówiłaś Ty – o Maryjo
Jak zrobiłaś Ty – o Maryja
O święta Maryjo

 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Listopad

Święty uśmiechnięty

Taki duży, taki mały, może świętym być…
Taki gruby, taki chudy, może świętym być…
Taki ja i taki ty może świętym być…
Taki ja i taki ty może świętym być…

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego…
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego…

Taki duży, taki mały . . .

Kto się nawróci, ten się nie smuci:
Każdy święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona:
Każda święta chodzi uśmiechnięta…

Taki duży, taki mały . . .

Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga…
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga…

Arka Noego – Święty Święty uśmiechnięty

Na drugi brzeg

Tak jest mało czasu mało dni
Serce bije tylko kilka chwil.
Niespokojne czeka wierci się
Kiedy w końcu Ty przytulisz je.
Tak jest mało czasu mało dni
Serce bije tylko kilka chwil.
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem
Że na pewno ty rozpoznasz mnie.

Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do Nieba biegł.
Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do Nieba biegł.

Nie jest wcale ciężko kiedy wiem
Że na końcu drogi spotkam Cię.
Chociaż było tyle trudnych dni
Codziennie bliżej Nieba warto żyć.
Tak jest mało czasu mało dni
Serce bije tylko kilka chwil.
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem
Że na pewno ty rozpoznasz mnie.

Arka Noego-Na drugi brzeg

PUK, PUK CICHUTKO

Puk, puk, cichutko, to serce daje znak.
Kto mi odpowie: Dla kogo bije tak?

Ref. Dla Ciebie bije moje serce, Boże.
Choć jest maleńkie, lecz potrafi kochać już,
Byś wiedział, że Cię kocha w każdej porze.
Puka: puk, puk.

Cicho, posłuchaj, czy słyszysz Jego głos?
Bardzo Cię kocham – tak śpiewam w dzień i w noc.
Ref. Dla Ciebie.

Kiedy pokochasz i zechcesz dobrym być,
Wtedy Twe serce dla Boga będzie bić.

Wspaniały dawco miłości,

Wspaniały dawco miłości,
składamy na Twoim Stole
wszystko, co mamy,
wszystko, co mamy,
choć i tak
to od wieków jest Twoje.

Tak mnie skrusz

Tak mnie skrusz, tak mnie złam,
Tak mnie wypal Panie
Byś został tylko Ty Byś został tylko Ty
Na jedynie Ty.

BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT
Bóg tak umiłował świat
Że Syna swego jednorodzonego dał
Aby każdy kto w Niego wierzy
Nie zginął ale życie wieczne miał
Ooo, Jezus, Jezus, Jezus /2X

PANIE JA JESTEM DZIECKIEMTWYM

Panie ja jestem dzieckiem Twym
Na wieczność całą
I tak już chcę pozostać nim
Na zawsze
Choć ciało me maleńkie jest
Ale do czasu
O czym Ty dobrze wiesz.

BÓG KOCHA MNIE

Bóg kocha mnie takiego jakim jestem
Raduję się każdym moim gestem
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera

PAN JEST PASTERZEM MOIM

Pan jest Pasterzem moim
Niczego mi nie braknie
Na niwach zielonych pasie mnie
Nad wody spokojne prowadzi mnie  2X

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PAŹDZIERNIK

NIEDZIELA MISYJNA

W ciele Chrystusa
W ciele Chrystusa tworzymy jedno
chociaż tak wielu nas jest.
W ciele Chrystusa tworzymy jedno
chociaż tak wielu nas jest.
Jeden Duch Jedna wiara
jeden Bóg i Ojciec  nasz

do nauki:  W ciele Chrystusa 

Mama czuwa Mama wie
Czego każde dziecko chce
Mama kocha Mama wie najlepiej
Czego mi brakuje
Czego potrzebuje

Mama kocha Mama wie najlepiej

Nie potrzebne Mamie
Brylanty, złoto i korona
Ona piękna jest bez tego
I Błogosławiona

Można Ciebie namalować
Można o Tobie śpiewać
Bo Ty jesteś najpiękniejsza
Bo Ty jesteś Królowa Nieba

do naukiMama Królowa

Czy jesteś z Afryki czy też z Ameryki 
nie jest ważne gdzie mieszkamy bo jesteśmy tacy sami

Ref: jesteśmy dziećmi chcemy miłości
Jesteśmy dziećmi chcemy radości
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas

Czy mówisz po polsku czy tez po japońsku
Wszyscy dobrze rozumiemy czego tak naprawdę chcemy

do nauki: czy jesteś z Afryki

 Klaszczmy w dłonie 

Klaszczmy w dłonie (5 razy klaśnięcie)/4x e C D
Tak, tak, tak, tak, ja potrzebuję Ciebie e C D
Tak, tak, tak, tak, będziemy tańczyć w niebie /2x e C D
Prawa nóżka, lewa nóżka, prosto z serca, buźka. e C D
Prawa noga, lewa noga, prosto z serca, do Boga

 Otwórzmy serca

Otwórzmy serca, otwórzmy dłonie
dla dzieci całego świata.
Bożą miłością serce niech zapłonie
dalekiej siostry i brata.

Ref. Dzieci wszystkich kontynentów,
chwalcie imię Pana.
Niechaj Mu z pełni waszych serc dziecięcych
cześć, chwała będzie śpiewana.

Z misjonarzami, misjonarkami
na wszystkich dziś kontynentach.
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
o dzieciach świata pamięta.

do nauki: otwórzmy serca

WIELE JEST SERC
Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.
Wiele jest serc, które czekają wciąż. (2x)

Napełnij serce twoje tym kosztownym nasieniem,
A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi. (2x)

Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi,
Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa. (2x)

Jezu, Jezu micza to 3X
Banga, banga taczo
Banga, banga, banga taczo 3X
banga, banga taczo

 ##########################################################

WRZESIEŃ

NASZA MATKO BOLESŁAWO
1. W Tobie Matko zawsze znajdę przyjaciela
Ty pocieszysz i wysłuchasz zawsze mnie
Droga Matko Bolesławo swoją łaską obdarz nas
My dziękować Ci będziemy wszyscy wraz
Ref: Bądź blisko mnie, opiekuj się
Już na zawsze dzieckiem będę Twym /2X
2. Jak światełko jasne dajesz nam promienie
I rozświetlasz nasze życie światłem Twym
Droga Matko Bolesławo prowadź mnie najlepszą z dróg
Tam gdzie czeka na nas dobry Ojciec Bóg

OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ

Całe życie me
Cały jestem Twój
Aż na wieki
Oto moje serce przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest

IDZIE MÓJ PAN 2X
Już blisko jest we drzwiach
To Jezus idzie już słyszę Jego głos
To Jezus to idzie mój pan

PANIE WIELBIĘ CIĘ
I CHCĘ Z DNIA NA DZIEŃ
BLIŻEJ CIEBIE BYĆ, Z TOBĄ ZAWSZE ŻYĆ,
PANIE WIELBIĘ CIĘ.

do pobrania tylko refrem 01 Panie wielbię Cię

WIELBIĆ IMIĘ PANA DZIŚ CHCĘ
Wielbić imię Pana dziś chcę
Wielbić imię Pana dziś chcę
to mój Bóg

Ref. Imię Pana jest Twierdzą warowną Twierdzą
skałą schronienia zbawieniem mym

BÓG KOCHA MNIE TAKIEGO JAKIM JESTEM
Raduje się każdym moim gestem
Alleluja Boża radość mnie rozpiera.

PANIE JA JESTEM DZIECKIEM TWYM
Na wieczność całą
I tak już chcę pozostać nim
Na zawsze
Choć ciało me maleńkie jest
Ale do czasu
O czym Ty przecież wiesz

 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

CZERWIEC

NIEPOKALANÓW 2013 R.

Oto jest dzień, (x2)
Który dał nam Pan. (x2)
Weselmy się (x2)
I radujmy się w nim. (x2)
Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan!

***************************************

Przepraszam Cię Boże,
skrzywdzony w człowieku.
Przepraszam dziś wszystkich was.
Żałuję za wszystko, to moja wina jest.

**************************************
Boże jesteś jak słońce
promieniem jest Twój Syn
A Duch św. ciepłem i światłem
Więc w Trójcy wielbimy Go

Ta piosenka chwali Cię
jak lecący do słońca ptak
I zaprasza cały świat, by śpiewał, by śpiewał
Ci Boże nasz.

**************************************

Popatrz tak niewiele mam, puste ręce
Popatrz tak niewiele mam, małe serce
Wszystkie chwile, wszystkie dni
Tobie Panie daję dziś
i moje ręce i moje serce
Tobie Panie daję dziś

************************************** 

Idzie mój Pan, idzie mój Pan
już blisko Jest przy drzwiach.
Idzie mój Pan, idzie mój Pan
już blisko Jest przy drzwiach.

To Jezus, idzie, już słyszę Jego głos,
to Jezus, to idzie mój Pan.
Idzie mój Pan, idzie mój Pan
już blisko Jest przy drzwiach

****************************************

Choć jestem mały jak palec
Choć jestem mały jak mrówka
Ale proszę Cię Panie
Wejdź do mego serduszka 2X

****************************************

Bóg tak umiłował świat
Że Syna swego jednorodzonego dał
Aby każdy kto w Niego wierzy
Nie zginął ale życie wieczne miał
Ooo, Jezus, Jezus, Jezus /2x

****************************************

Dotknął mnie dziś Pan
I radość ogromną w sercu mam (Alleluja)
Z tej radości chce
Śpiewać i klaskać w dłonie swe

Więc wszyscy razem chwalmy Go
Za to, że trzyma nas ręką swą

***************************************

1. W Tobie Matko zawsze znajdę przyjaciela
Ty pocieszysz i wysłuchasz zawsze mnie
Droga Matko Bolesławo swoją łaską obdarz nas
My dziękować Ci będziemy wszyscy wraz

Ref: Bądź blisko mnie, opiekuj się
Już na zawsze dzieckiem będę Twym /2X

2. Jak światełko jasne dajesz nam promienie
I rozświetlasz nasze życie światłem Twym
Droga Matko Bolesławo prowadź mnie najlepszą z dróg
Tam gdzie czeka na nas dobry Ojciec Bóg

***************************************
O Pani ufność nasza
W modlitwy twej obronie
Chroń nas, chroń nas
Królowo pokoju.

****************************************
Chcę powiedzieć Tak – o Maryjo
Jak mówiłaś TY – o Maryjo
Jak zrobiłaś Ty – o Maryjo
O święta Maryjo.

****************************************
Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
Panie dziś raduję się
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić

Z nieba zstąpiłeś i chcesz
prowadzić mnie
Na krzyżu zmarłeś,
by mój zapłacić dług

Z grobu wstałeś i dziś
nieba Królem jesteś Ty
Chcę wywyższać Imię Twe

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

MAJ

Była cicha i piękna jak wiosna,
żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

Ref. Matka, która wszystko rozumie,
sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
by niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go,
tak jak Ona.

Za wszystko Ci Boże dziękować muszę,
Za każdy najmniejszy na polu kwiatuszek,
Za gwiazdkę ze śniegu i za wróbelki,
Za lato i zimę i za piosenki. Za piosenki…
LA LA LA LA
Bo wszystko przez Ciebie dla Ciebie wszystko
Słoneczko wysoko a dzieci nisko.
Za wszystko Panie dziękować muszę
I za tatusia i za mamusię,
LA LA LA LA LA

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me
Cały jestem Twój, aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest

O, Pani ufność nasza
W modlitwy Twej obronie,
Chroń nas, chroń nas,
Królowo pokoju.

Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
Panie dziś raduję się
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić

Z nieba zstąpiłeś i chcesz
prowadzić mnie
Na krzyżu zmarłeś,
by mój zapłacić dług

Z grobu wstałeś i dziś
nieba Królem jesteś Ty
Chcę wywyższać Imię Twe

Wielbić imię Pana dziś chcę 
Wielbić imię Pana dziś chcę
Wielbić imię Pana dziś chcę
to mój Bóg

Ref. Imię Pana jest Twierdzą
warowną Twierdzą
skałą schroniena
zbawieniem mym

Dotknął mnie dziś Pan 
I radość ogromną w sercu mam (Alleluja)
Z tej radości chce
Śpiewać i klaskać w dłonie swe

Więc wszyscy razem chwalmy Go
Za to, że trzyma nas ręką swą

Niech świat cały dzisiaj pokłon oddaje Maryi
niech wkoło rozbrzmiewa, miłości pieśń, chwały pieśń
la, la, la
uśmiechem cię wita, budzące się wkoło życie
śpiewają ci ptaki, drzewa i kwiaty i ja

la, la, la

KWIECIEŃ

Oto jest dzień, x 2
Który dał nam Pan, x 2
Weselmy się (x2)
I radujmy się w nim. (x2)
Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan!

Bóg nie umarł, Jezus żyje /3x
daj Mu ręce swe
daj Mu nogi swe,
daj Mu serce swe
daj Mu duszę swą,
On Twoim Panem jest.

Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o Alleluja
Po wieczne czasy Królem Królów jest

Jezus jest Panem x4
Tylko Jezus jest Panem x2
On jest Panem ziemi tej…
Sławię Cię Panie ALLELUJA
Żeś mnie wybawił ALLELUJA 2x

Będę śpiewał na cześć Pana,  
który dobrem nasyca mnie.
Będę śpiewał na cześć Pana
On nasyca dobrem życie me

Otrzyjcie już łzy płaczący

Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie,
jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, alleluja,
Niechaj zabrzmi – Alleluja

Alleluja, Alleluja,

Amen Amen, Alleluja!

Pokłońmy się przed Nim
— On naszym Panem jest
Pokłońmy się przed Nim
— On naszym Panem jest
Pokłońmy się przed Nim
— On naszym Panem jest
Amen Amen, Alleluja!

Radujmy się bracia
Radujmy się siostry
Radujmy się wszyscy
Amen Amen, Alleluja!

Posyła nam Ducha
Posyła nam Ducha
Posyła nam Ducha
Amen Amen, Alleluja!

Chrystus do nas powróci
Chrystus do nas powróci
On do nas powróci
Amen Amen, Alleluja!

*******************************************************

MARZEC

Rysuję krzyż

1. Rysuję krzyż kropelką krwi
Z jedną dużą łzą
za krzyżem drzwi
Do nieba drzwi
Dla mnie otwarte są.

Ref. Za ten krzyż i Twoje łzy
za serdeczne krople krwi
Jezu dziękuję Ci
za otwarte nieba drzwi
dróżką, którą szedłeś Ty
Jezu dziękuję Ci.

2. Ten ciężki krzyż, o Jezu mój
pomogę dźwigać Ci
żeby ten pot i ciężki znój
czegoś uczyły dziś.

Wspaniały dawco miłości,
składamy na Twoim Stole
wszystko, co mamy,
wszystko, co mamy,
choć i tak
to od wieków jest Twoje.

Tak mnie skrusz

Tak mnie skrusz, tak mnie złam,
Tak mnie wypal Panie
Byś został tylko Ty Byś został tylko Ty
Na jedynie Ty.

On zmazał brud mych win
I grzechu pęta me zdjął
W Swojej Krwi Zbawienie mi dał
Wypełnił pustkę mą
I wskazał cel duszy mej
W Jego Krwi zbawienie już mam

Ref. W Jego Krwi jest Zbawienie
W Jego Krwi pewność mam
W Jego Krwi odkupienie
Życie wieczne, z Bogiem dział

Bóg tak umiłował świat

Że Syna swego jednorodzonego dał
Aby każdy kto w Niego wierzy
Nie zginął ale życie wieczne miał
Ooo, Jezus, Jezus, Jezus /2x

Na drodze Cię Jezu spotykam
i krzyża ciężkiego dotykam.
Więc pójdę za Tobą cichutko,
ulżyć choć trochę twym smutkom.

1.Stoisz tak cicho, a ludzie krzyczą, (2x)
bolą złe słowa Cię wciąż od nowa. (2x)

2. Ciężki od grzechu całego świata,
wziąłeś w ramiona krzyż tak jak brata.

3. Upadłeś ciężko, zbiłeś kolana,
Kamienie płaczą, kroplą krwi Pana.

4. Maryja spotyka Swojego Syna,
serce Jej rani ta jedna chwila.

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

STYCZEŃ 

PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego

Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony

******************************************************************

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI
Boże jesteś jak słońce, promieniem jest Twój Syn,
A Duch Święty ciepłem i światłem, więc w Trójcy chwalimy Cię.
Ta piosenka chwali Cię, jak lecący do słońca ptak,
I zaprasza cały świat, by śpiewał, by śpiewał Ci, Boże nasz…

***************************************************************
LULAJŻE JEZUNIU,
Lulajże Jezuniu, moja Perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj

Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu…

***************************************************************

CZY WIERZYSZ
Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał Cię – Wierzę i kocham Go,
Że wszystko, co dobrze od Niego jest – Wierzę i kocham Go,
Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał – Wierzę i kocham Go,
To tak jakby serce swoje nam dał – Wierzę i kocham Go,
Czy wierzysz, że Jezus tez dzieckiem był – Wierzę i kocham Go,
I po to, by kochać jedynie żył – Wierzę i kocham Go,
Czy wierzysz, że Jezus tez Matkę miał – Wierzę i kocham Go,
I że pod krzyżem dla nas ją dał – Wierzę i kocham Go

********************************************************************** 

CIESZMY SIĘ
1. Cieszmy się i pod niebiosy wznośmy razem miłe głosy,
Bo wesoła dziś nowina: Czysta Panna rodzi Syna.

Ref.:
Bijcie w kotły, w trąby grajcie,
a Jezusa przywitajcie, nowonarodzonego.

2. Złożyła Go na sianeczku, między bydlęty w żłóbeczku,
Aniołowie Go witają, chwałę z wysoka śpiewają

**************************************************************************

DAWNO TEMU…
Dawno temu przed wiekami w pewnej wiosce Betlejem
Cud się zdarzył nad cudami zszedł na ziemię mały Bóg
Ref: Wszyscy się cieszyli, Aniołkowie, pastuszkowie
Dziecię utulili śpiewem swym do snu
Trzej Królowie przyjechali by Dzieciatku oddać hołd
Piękne dary tez mu dali otoczyli żłóbek w krąg
Ref: Wszyscy.…

**************************************************************************

O GWIAZDO BETLEJEMSKA,
O gwiazdo Betlejemska,
zaświeć na niebie mym.
Tak szukam Cię wśród nocy,
tęsknię za światłem Twym.
Zaprowadź do stajenki,
Leży tam Boży Syn,
Bóg – Człowiek z Panny świętej,
dany na okup win.

2. O nie masz Go już w szopce,
nie masz Go w żłóbku tam?
Więc gdzie pójdziemy Chryste?
gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze,
Wzniecić miłości żar,
I hołd Ci niski oddać:
to jest nasz wszystek dar.

*****************************************************************************
PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM PASTERZE,
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości…

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości…

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

GRUDZIEŃ – Adwent

Adwent
Adwent to czekanie x3
Aż przyjdzie Pan Jezus

Adwent to modlitwa x3

Adwent to pomaganie x3

Świat na ciebie czeka
Świat na Ciebie czeka Panie
Jak na sen zmęczony dzień
Tak jak miłość na spotkanie
Jak na deszcze kwiatów cień

ŚWIĘTY, NADCHODZI ŚWIETY
1.Nad Jordanem, w cieniu rozłożystych drzew,
tam, gdzie rzeka wolno toczy wody swe,
prorok dzieje przepowiadał,
lud wybrany Bozy jest. /x2

Ref. Święty, nadchodzi Święty,
prostujcie ścieżki, pagórki równajcie.
Święty, nadchodzi Święty,
pokutę czyńcie, na twarze padajcie.

2.Gdy nad młodym cieślą uniósł swoją dłoń,
Pan Zastępów głosem swym przemówił doń,
poznał prorok, że dziś właśnie, życie jego spełnia się. /x2

MARANA THA
Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki!

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,
jak dobry chleb na głodnego dłoń.

2. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam,
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.

3. Gdy miłość swą okażemy w krąg,
przychodzisz już dziś na ziemię swą.

 

Pieśni na listopad

 

ZABIERZESZ MNIE

1.Tak jest mało czasu mało dni
Serce bije tylko kilka chwil.
Niespokojne czeka wierci się
Kiedy w końcu Ty przytulisz je.
Tak jest mało czasu mało dni
Serce bije tylko kilka chwil.
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem
Że na pewno ty rozpoznasz mnie.

ref: Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do Nieba biegł.
Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do Nieba biegł.

2.Nie jest wcale ciężko kiedy wiem
Że na końcu drogi spotkam Cię.
Chociaż było tyle trudnych dni
Codziennie bliżej Nieba warto być.
Tak jest mało czasu mało dni
Serce bije tylko kilka chwil.
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem
Że na pewno ty rozpoznasz mnie.

ref: Zabierzesz mnie … /x2

3.Mijają godziny mija czas
Szukam Cię na niebie pośród gwiazd.
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem
Że na pewno ty rozpoznasz mnie.

ref: Zabierzesz mnie … /x3

 

*************

TAK MNIE SKRUSZ 

 Tak mnie skrusz,
Tak mnie złam, tak mnie wypal Jezu
Byś został tylko Ty, byś został tylko Ty
Jedynie TY

**************

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI

Boże jesteś jak słońce, promieniem jest Twój Syn,
A Duch Święty ciepłem i światłem, więc w Trójcy chwalimy Cię.
Ta piosenka chwali Cię, jak lecący do słońca ptak,
I zaprasza cały świat, by śpiewał, by śpiewał Ci, Boże nasz…

**************

CZY WIERZYSZ
Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał Cię – Wierzę i kocham Go,
Że wszystko, co dobrze od Niego jest – Wierzę i kocham Go,
Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał – Wierzę i kocham Go,
To tak jakby serce swoje nam dał – Wierzę i kocham Go,
Czy wierzysz, że Jezus tez dzieckiem był – Wierzę i kocham Go,
I po to, by kochać jedynie żył – Wierzę i kocham Go,
Czy wierzysz, że Jezus tez Matkę miał – Wierzę i kocham Go,
I że pod krzyżem dla nas ją dał – Wierzę i kocham Go.

**************

WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI

 Wspaniały dawco miłości,
składamy na Twoim Stole
wszystko, co mamy,
wszystko, co mamy,
choć i tak
to od wieków jest Twoje.

**************

MAŁY JAK PALEC 

Choć jestem mały jak palec
Choć jestem mały jak mrówka
Ale proszę Cię Panie
Wejdź do mego serduszka 2X

*************************************

PUK, PUK CICHUTKO

Puk, puk, cichutko, to serce daje znak.
Kto mi odpowie: Dla kogo bije tak?
Ref. Dla Ciebie bije moje serce, Boże.
Choć jest maleńkie, lecz potrafi kochać już,
Byś wiedział, że Cię kocha w każdej porze.
Puka: puk, puk.
Cicho, posłuchaj, czy słyszysz Jego głos?
Bardzo Cię kocham – tak śpiewam w dzień i w noc.
Ref. Dla Ciebie?
Kocha rodziców, braciszka, siostrę też,
Ale nad wszystko to Ciebie kochać chce.
Ref. Dla Ciebie?.
Kiedy pokochasz i zechcesz dobrym być,
Wtedy Twe serce dla Boga będzie bić.

*******************************

BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT

Bóg tak umiłował świat
Że Syna swego jednorodzonego dał
Aby każdy kto w Niego wierzy
Nie zginął ale życie wieczne miał
Ooo, Jezus, Jezus, Jezus /2x

**************************

PANIE JA JESTEM DZIECKIEMTWYM

Panie ja jestem dzieckiem Twym
Na wieczność całą
I tak już chcę pozostać nim
Na zawsze
Choć ciało me maleńkie jest
Ale do czasu
O czym Ty dobrze wiesz.