WYCIECZKI - DNI OTWARTYCH SZKÓŁ

Wycieczki grup 'Zerówkowych' w ramach dni otwartych do szkół: Szkoła Podstawowa w Popowie, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoły PijarskieDNI 

DelfinkiStokrotki