Zebrania z Rodzicami wszystkich grup: omówienie ważnych spraw Przedszkola – podsumowanie pracy półrocza i plan na II półrocze; spotkania z nauczycielami w grupach - omówienie spraw dydaktyczno-wychowawczych, godz. 17.45