POSZUKIWANIE WIOSNY - MOTYLKI

 

 

 

 

 

 

Powitanie wiosny

MARIA KONOPNICKA

Leci plisz­ka
spod ka­mycz­ka:
- Ja się ma­cie dzie­ci!
Już przy­by­ła
wio­sna miła,
już sło­necz­ko świe­ci!
Po­szły rze­ki w
świat da­le­ki,
pły­ną het - do mo­rza;
A ja śpie­wam,
a ja lecę,
gdzie ta ran­na zo­rza!

 

 

 

Link do zdjęć:

https://drive.google.com/drive/folders/13jQ8UdOKUlQnGUwKqSxDsyCjP-0DWscL?usp=sharing

Motylki