Rekrutacja

 

 

 

D R O D Z Y    R O D Z I C E  . . .
 

Jeżeli chcecie skierować kroki Waszego Maluszka do Przedszkola „u Bolesi” ...

 

Drodzy Rodzice...

Jeżeli chcecie skierować kroki Waszego Maluszka do Przedszkola „U Bolesi” - zajrzyjcie na naszą stronkę Przedszkola. Zobaczcie nasze szczęśliwe buzie na zdjęciach z zajęć, zabaw i nauki, zapoznajcie się z naszymi zajęciami dodatkowymi  i programami autorskimi Przedszkola... Opowiadamy o naszych uroczystościach i ważnych wydarzeniach: mądrych spotkaniach, wspólnej modlitwie, wesołych zajęciach, dobrych teatrzykach, pięknych konkursach,dłuższych                i krótszych wycieczkach i spacerach.... Widać nas często jak brykamy na placyku zabaw i gramy w piłkę na boisku.... Widać przy nas zawsze wesołe, dobre Ciocie i Siostry, opiekuńczą siostrę dyrektor dyrektor - oni uczą nas, bawią, tulą, by Mama i Tata mogli spokojnie iść do pracy, a my byśmy rośli na dobrych, mądrych ludzi, wychowując się w prawdzie, dobru i pięknie pod wyjątkowym wejrzeniem Anioła Stróża i naszej Patronki Bolesi.

 

                                                                                                                                                                           

 

 

ORGANIZACJA

ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2023/2024

                                     Od 1 marca 2023 roku                                   

zgodnie z procedurą Statutową,

rozpoczynamy

rekrutację na rok 2023/2024

 

Procedura kwalifikacyjna:

  • złożenie odpowiednich dokumentów – od 1 marca                                                    
  • rozmowa rodziców z dyrekcją bądź nauczycielem z komisji rekrutacyjnej
  • uiszczenie wpisowego - po ukazaniu się listy dzieci przyjętych do Przedszkola
  • przygotowanie wyprawki dziecka zgodnie z wytycznymi Przedszkola

 

Należy więc:

  • Pobrać 'Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola' oraz Załącznik 'Zgoda' i dokładnie je wypełnić.
  • Wypełnione dokumenty należy złożyć w Przedszkolu - bezpośrednio do Dyrektora bądź osoby wyznaczonej - do końca marca 2023r. planując od razu czas na rozmowę.
  • Listy dzieci przyjętych zostaną podane w Przedszkolu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Przedszkola do 15 kwietnia 2023r.
  • W miesiącu maju 2023 w Przedszkolu – odbędzie się ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH bądź inna forma indywidualnego kontaktu w celu zapoznania się z organizacją pracy Przedszkola oraz jego funkcjonowaniem (Regulamin Przedszkola, Statut, opłaty i inne sprawy związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola).
  • dla dzieci nowo przyjętych, odbędą się spotkania na terenie przedszkola z rodzicami /czerwiec/ - tzw. DNI OTWARTE oraz gościnne odwiedziny przedszkola /czerwiec, lipiec/; dalsze  informacje będą ukazywały się na stronie Przedszkola oraz bezpośrednio do Rodziców nowych dzieci.  

 

K O N T Y N U A C J A

                                                                                                     Procedura rekrutacji w kontynuacji Przedszkolaków na kolejny rok:                                                                                                                                      Rodziców dzieci już uczęszczających do Przedszkola -  proszę o pobranie dokumentu: 'Deklaracja Kontynuacji Edukacji Przedszkolnej' ze stronki bądź z Przedszkola -  i potwierdzenie przyprowadzania dziecka do Przedszkola w kolejnym roku szkolnym 2023/2024 poprzez zwrot wypełnionej i podpisanej Karty Kontynuacji do grupy /do końca marca/.

 

Dokumenty do pobrania:

1karta_zgloszenia_dziecka.pdf

2. zgoda.pdf

3. kontynuacja-deklaracja_2023-2024.pdf

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kontakt:   

 

 

email przedszkole1@diecezja.lowicz.pl
strona przedszkole1.diecezja.lowicz.pl
telefon 664 760 315 - Siostra Dyrektor