Rekrutacja

 

D R O D Z Y    R O D Z I C E  . . .
 

Jeżeli chcecie skierować kroki Waszego Maluszka do Przedszkola „u Bolesi” ...

W miesiącu marcu rozpoczynamy rekrutację na kolejny Rok Przedszkolny - zgodnie z zapisem w Statucie naszego Przedszkola:

§ 17 Wychowankowie przedszkola:

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności dziecka do przedszkola.
 2. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje Dyrektor.
 3. Czas rekrutacji i sposób jej przeprowadzania określa Dyrektor

a) podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest Karta Zgłoszenia opracowana przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną
b) jeżeli liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc tworzona jest lista rezerwowa
c) wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz rozmowy z Rodzicami
d) o czasie przyjęć dziecka z listy rezerwowej decyduje Dyrektor.

 

Procedura kwalifikacyjna:

 • złożenie odpowiednich dokumentów                                                    
 • rozmowa z Rodzicami
 • uiszczenie wpisowego w wysokości 100 zł.                               
  po ukazaniu się listy dzieci przyjętych - po zebraniu z Rodzicami

 

Należy więc:

 • pobrać Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola (PDF lub DOC) i dokładnie ją wypełnić
 • wypełnioną Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola należy złożyć w Przedszkolu - bezpośrednio do Dyrektora - do końca marca danego roku
   

Kontakt:   

email przedszkole1@diecezja.lowicz.pl
strona przedszkole1.diecezja.lowicz.pl
telefon 664 760 315 - Siostra Dyrektor