Rekrutacja

 

D R O D Z Y    R O D Z I C E  . . .
 

Jeżeli chcecie skierować kroki Waszego Maluszka do Przedszkola „u Bolesi” ...

   

   

O ORGANIZACJI 

ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2019/2020

 

Od 1 marca 2019 roku rozpoczynamy

rekrutację na rok 2019/2020

zgodnie z procedurą Statutową:

 

Procedura kwalifikacyjna:

  • złożenie odpowiednich dokumentów                                                    
  • rozmowa z rodzicami
  • uiszczenie wpisowego w wysokości 100 zł. - po ukazaniu się listy dzieci przyjętych, po zebraniu z Rodzicami

                                                                                                                                      

Należy więc:

  • Pobrać Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola (DOC lub PDF) i dokładnie ją wypełnić
  • Wypełnioną Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola należy złożyć w Przedszkolu - bezpośrednio do Dyrektora bądź osoby wyznaczonej - do końca marca 2019r.
  • Ustalić termin spotkania Rodziców i Dziecka z Dyrektorem Przedszkola /kwiecień/.

 

Listy dzieci przyjętych zostaną podane w Przedszkolu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Przedszkola do 30 kwietnia 2019.

 

Dzieci nieprzyjęte zostają zapisane na listę rezerwową. Zainteresowani Rodzice kontaktują się z Dyrekcją.

 

 

Po rekrutacji:

 

  • W miesiącu maju 2019 w Przedszkolu – odbędzie się  ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH w celu zapoznania się z organizacją pracy Przedszkola oraz jego funkcjonowaniem (Regulamin Przedszkola, Statut, opłaty i inne sprawy związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola) - dokładny termin zostanie podany.
  • Dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola planowane jest spotkanie na terenie przedszkola z rodzicami - tzw. DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA  -  maj/czerwiec oraz gościnne odwiedziny w przedszkolu – czerwiec/lipiec.

 

Procedura rekrutacji Przedszkolaków na kolejny rok:

 

Rodziców dzieci już uczęszczających do Przedszkola - proszę o pobranie dokumentu: 'Deklaracja Kontynuacji Edukacji Przedszkolnej' w grupach od nauczycieli i potwierdzenie przyprowadzania dziecka do Przedszkola w kolejnym roku szkolnym 2019/2020 poprzez zwrot wypełnionej i podpisanej Karty Kontynuacji do grupy /do końca marca/.

 

Kontakt:   

email przedszkole1@diecezja.lowicz.pl
strona przedszkole1.diecezja.lowicz.pl
telefon 664 760 315 - Siostra Dyrektor