Rekrutacja

 

D R O D Z Y    R O D Z I C E  . . .
 

Jeżeli chcecie skierować kroki Waszego Maluszka do Przedszkola „u Bolesi” ...

   

   

O ORGANIZACJI 

ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2019/2020

 

Od 1 marca 2019 roku rozpoczynamy

rekrutację na rok 2019/2020

zgodnie z procedurą Statutową:

 

Procedura kwalifikacyjna:

 • złożenie odpowiednich dokumentów                                                    
 • rozmowa z rodzicami
 • uiszczenie wpisowego w wysokości 100 zł. - po ukazaniu się listy dzieci przyjętych, po zebraniu z Rodzicami

                                                                                                                                      

Należy więc:

 • Pobrać Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola (DOC lub PDF) i dokładnie ją wypełnić
 • Wypełnioną Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola należy złożyć w Przedszkolu - bezpośrednio do Dyrektora bądź osoby wyznaczonej - do końca marca 2019r.
 • Ustalić termin spotkania Rodziców i Dziecka z Dyrektorem Przedszkola /kwiecień/.

 

Listy dzieci przyjętych zostaną podane w Przedszkolu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Przedszkola do 30 kwietnia 2019.

 

Dzieci nieprzyjęte zostają zapisane na listę rezerwową. Zainteresowani Rodzice kontaktują się z Dyrekcją.

 

 

Po rekrutacji:

 

 • W miesiącu maju 2019 w Przedszkolu – odbędzie się  ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH w celu zapoznania się z organizacją pracy Przedszkola oraz jego funkcjonowaniem (Regulamin Przedszkola, Statut, opłaty i inne sprawy związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola) - dokładny termin zostanie podany.
 • Dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola planowane jest spotkanie na terenie przedszkola z rodzicami - tzw. DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA  -  maj/czerwiec oraz gościnne odwiedziny w przedszkolu – czerwiec/lipiec.

 

Procedura rekrutacji Przedszkolaków na kolejny rok:

 

Rodziców dzieci już uczęszczających do Przedszkola - proszę o pobranie dokumentu: 'Deklaracja Kontynuacji Edukacji Przedszkolnej' w grupach od nauczycieli i potwierdzenie przyprowadzania dziecka do Przedszkola w kolejnym roku szkolnym 2019/2020 poprzez zwrot wypełnionej i podpisanej Karty Kontynuacji do grupy /do końca marca/.

 

 

                   SZANOWNI RODZICE                                                    

                    NOWO PRZYJĘTYCH DZIECI                                                

  DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO                                

                                                 DIECEZJI ŁOWICKIEJ IM.BŁ.BOLESŁAWY LAMENT                                                                              

 

 

 

 

 • 16 maja 2019 /czwartek/ godz. 17.00 –  ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA w celu omówienia organizacji pracy w nowym roku 2019/2020 dla grupy 3,4 i 5,6-latków (Regulamin Przedszkola, Statut, opłaty oraz inne sprawy związane z uczęszczaniem dziecka  do przedszkola)

 

 • Dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola przewiduje się  spotkanie na terenie przedszkola z rodzicami tzw. DNI OTWARTE: 27 i 28 maja w godz.13.30-16.00                               

W czerwcu i lipcu zapraszamy dodatkowo jeszcze do tzw. ”odwiedzin gościnnych” przedszkola /można zajrzeć w dowolnym czasie i zostać z nami w grupie/.                                                                

 • Od dnia zebrania należy uregulować wpisowe, które wynosi 100 zł oraz wpłacić  150 zł na wyprawkę papierniczą dla dziecka na cały rok oraz opłatę na podręczniki.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Szczęść Boże… zapraszam i czekam…                                                  

                                                                      - s.Elwira Kruszewska – dyrektor przedszkola

 

 

CIĄG DALSZY ORGANIZACJI NOWEGO ROKU

W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM

DIECEZJI ŁOWICKIEJ IM.BŁ.BOLESŁAWY LAMENT

 

1. 16 maja 2019 godz.17.00 – ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA i zostały omówione sprawy organizacji pracy w nowym roku 2019/2020 dla grupy 3,4 i 5-latków (Regulamin Przedszkola, Statut, opłaty, oraz inne sprawy związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola)

2. Przypominam, iż dla dzieci nowo przyjętych do Przedszkola jest zorganizowane spotkanie na terenie przedszkola z rodzicami tzw. DNI OTWARTE: 27,28 maja /poniedziałek, wtorek/ w godz. 14.00-16.00

w programie:

 • zwiedzanie przedszkola, prezentacja przedszkolnych grup /poniedziałek/
 • zajęcia zorganizowane w sali z grupą przedszkolną, zabawy na placu zabaw z grupą przedszkolną, wzajemna integracja dzieci, nauczycieli, rodziców - /wtorek/
 • w czerwcu i lipcu zapraszamy dodatkowo jeszcze do tzw ”odwiedzin gościnnych” przedszkola /można zajrzeć w dowolnym czasie i zostać z nami w grupie/

3. Od 1 czerwca należy uzupełnić dokumenty, uregulować wpisowe, które wynosi 100 zł oraz wpłacić 150 zł na wyprawkę papierniczą dla dziecka na cały rok, oraz opłatę na podręczniki wg wykazu grup

4. Rodzice, którzy nie oddali dokumentów, bądź nie dokonali opłat /wpisowe i wyprawka/ po dniu 30 czerwca będą uznani za rezygnujących z uczęszczania ich dzieci do Przedszkola

 

* Kontakt, informacje, dokumenty, możliwość opłat - w Sekretariacie Przedszkola lub u Nauczyciela z Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Szczęść Boże- s.Elwira Kruszewska – dyrektor przedszkola

 

Kontakt:   

email przedszkole1@diecezja.lowicz.pl
strona przedszkole1.diecezja.lowicz.pl
telefon 664 760 315 - Siostra Dyrektor