Opłaty

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Opłaty regulujemy

do 15 dnia każdego miesiąca

tylko przelewem bankowym

na konto Przedszkola:

Bank Pekao SA

51 1240 3347 1111 0010 3386 1510

 

We wrześniu wpłacamy pełną kwotę.

W kolejnym miesiącu wpłacamy opłatę stałą oraz od podanej na dany miesiąc opłaty za żywienie odliczamy dni nieobecności dziecka z poprzedniego miesiąca.

 

Zwracamy uwagę na prawidłowe wpłaty, po upewnieniu się co do dni nieobecności dziecka

/np. u nauczycieli w grupie, którzy monitorują frekwencję dziecka/.

 

W przypadku trudności finansowych związanych z uczęszczaniem dziecka do Przedszkola /np. kilkoro dzieci z jednej rodziny, samotne matki/, należy zgłosić problem do dyrekcji.

 

 

Załącznik:

oplaty-wrzesien_2020.pdf

oplaty-pazdziernik_2020.pdf

oplaty-listopad_2020.pdf

oplaty-grudzien_2020.pdf

oplaty-styczen_2021.pdf