Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice!

Niniejszym informujemy, że wzorem lat ubiegłych dokonaliśmy analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe. Informujemy, że za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

Warunki ubezpieczenia:
https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

Link do zgłoszenia szkody:
https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna naszego przedszkola:
Ewa Zakrzewska
tel:691 71 88 99
adres e-mail: lowicz@tpu.com.pl
Biuro w Łowiczu:
Twój Punkt Ubezpieczeń
os. Kostka 1
99-400 Łowicz

axa_klauzula_informacyjna_.pdf

warunki_ubezpieczenia_bezpieczny_pl_2018_2019.pdf

nnw-przedszkolne-wariant41_zl_20_000_su_.pdf