Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice!

Niniejszym informujemy, że wzorem lat ubiegłych dokonaliśmy analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe.

Informujemy, że za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

Link do Tabeli uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna naszego Przedszkola:

IMIĘ I NAZWISKO: Ewa Zakrzewska
TELEFON: 691 71 88 99
ADRES E-MAIL: lowicz@tpu.com.pl

Biuro w Łowiczu: Twój Punkt Ubezpieczeń - os. Kostka 1, 99-400 Łowicz

nnw-przedszkolne-wariant2.pdf

tabela-uszczerbkow.pdf

owu_682_0517_axau_z-2.pdf